Ortaokul

  • 0

Ortaokul

Category : Genel


ORTA

ortaaortaaa

Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımların çağımızın bir gereği olduğu zamanda Bilgem Ortaokulları olarak kurulduğumuz günden beri gelişmeleri yakından takip edip yenilikçi bir yaklaşımla sürdürülebilen bir kaliteyi amaçlıyoruz.

Eğitim öğretim faaliyetlerimizi alanında uzman öğretmenlere tahsis edilmiş dersin içeriğiyle ilgili materyallerle donatılmış akıllı tahta sistemine dayalı branş sınıflarında sürdürmekteyiz.

Yabancı dil eğitim modelimiz yaşayarak öğrenme modeline dayanır ve anaokulundan itibaren eğitim sisteminin içinde yer alır. Öğrencilerimiz İngilizceyi anadillerinden sonra kendilerini en rahat ifade ettikleri dil olacak şekilde öğrenirler.

Bilgem ortaokullarında öğrenme süreci, alanında uzman öğretmenler tarafından güvenilir yöntemlerle ölçülerek değerlendirilir. Öğrencilerimize sunduğumuz imkanlarla kendisini tanıyan, sosyal becerileri gelişmiş, organizasyonlarda aktif rol alan bireyler yetiştirilir ve bütün bunları da geleneklerimizi çağın yenilikleriyle sentezlemeyi başarmaya, ilimizde ilklere imza atmaya, donanımlı kadromuza, koordineli çalışan bir eğitim kurumu olmamıza borçluyuz.


Leave a Reply