Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

saglık sağlık

Eğitim, bir ülkenin geleceğini yapılandırma meselesidir. Ülkesini düşünen herkes için eğitim, hayatının en önemli konularından birisi olmalıdır. Bu duygularla 23 yıl önce Özel Bilgem Okulları Eğitim Kurumlarının kurularak çıktığı yolda, bugün “geçmişten geleceğe köprü olma” misyonuyla ülkemiz için hizmet veriyor olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz.

Bir eğitim kurumu olarak, ‘sürekli gelişme’nin anlamının ve değerlerinin farkındayız. Bu nedenle eğitim yolculuğumuzun bugünkü aşamasında her yıl kurumumuzun hizmet kalitesini artıracak, yeni gelişmelere imza atacak olmanın heyecanı içinde, çalışmalarımıza yenilerini ekliyoruz. Uzun zamandır alanının uzman öğretmenleriyle yapmış olduğumuz çalışmalar, kurumsal markamızın zirve yolculuğuna hız kazandırmıştır.

Okul, bir öğrencinin sadece öğrenme yeri olmadığı bilincinden hareketle, en çok zaman geçirdiği bu mekânlarda, öğrenmenin yanı sıra arkadaşlıklar edinme, kendisini ispat etme, gözlem yapabilme gibi onlarca gereksinimin karşılandığı yerler olarak düşünüyoruz.

Öğrencilerini günümüzün gerektirdiği akademik ve sosyal bilgi ve beceriye sahip, özgüveni olan donanımlı bireyler olarak bir üst öğretime hazırlayan bir öğretim kurumudur. Öğrencilerimiz “DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIMLA” çevre ve dünya koşullarına paralellik gösteren eğitim-öğretim programları, Milli Eğitim müfredat programları ve tercihleri doğrultusunda belirlenen dersler için etüt ve klüp çalışmaları ile akademik yönden takviye edilmekte, geçerli meslek alanlarına yönlendirilerek, istedikleri alanlarda üniversite eğitimi görebilmeleri için gerekli altyapı hazırlanmaktadır. Temel derslerin yanında yabancı dil öğretim programlarına da gerekli önem verilerek dil öğreniminde uluslar arası standartların yakalanması amaçlanmaktadır.

Özel Bilgem Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, geniş bir akademik kadrodan destek alarak oluşturduğu hızlı, etkili ve tam öğrenme eğitim modelini uygulamaktadır. Lise öğrencilerinin öğrenme süreçlerine etki eden faktörleri ön plana çıkartarak eğitim öğretim programları oluşturmuştur.

Bu eğitim programı öğrencilerimizin akademik gelişmelerini, psikolojik-sosyal ve fiziksel gelişmelerinden ayrı tutmamaktadır. Şunu biliyoruz ki öğrenci üzerindeki bütün gelişmeler birbirini olumlu veya olumsuz olarak etkilemektedir. Özel Bilgem Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, öğrenci üzerindeki gelişim ve değişimleri olumlu yönde etkileyecek ortamları oluşturmuştur.

Özel Bilgem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde;

Hemşire Yardımcılığı ve Ebe Yardımcılığı bölümleri mevcuttur.

– Eğitim-öğretim etkinlikleri tam gündür.

– Dersler saat 08.30 başlar, 16.30’da sona erer.

– Sınıf mevcutları 24 kişiyi aşmamaktadır.

-Okulumuzda sınıflar 24 öğrenci ile sınırlandırılarak öğretmenin bireysel öğrenmede öğrenciye ayıracağı zamanı artırmaktadır.