Anadolu Lisesi

Özel Bilgem Anadolu Lisesi

– Atatürkçü,

– Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkan,

– Modern anlayış ve düşüncenin takipçisi,

– Topluma yararlı birer birey olma hedefinde,

– Laik ve demokratik değerleri olan,

– Farklılıklara saygılı,

– Yeteneklerini kavramış öğrenciler yetiştirir.

Öğrencilerimiz ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirebilmeleri, yapılarına en uygun alanları seçmeleri, bu alanlar ile ilgili temel beceri ve bilgileri edinmeleri, doğrultusunda desteklenirler. Ayrıca etütler ve ek çalışmalar ile konu eksiklerini giderirlerken üniversite sınavına da hazırlanırlar.

Öğrenciler, ilköğretim sisteminin devamı olarak 9. sınıftan itibaren İngilizcenin yanı sıra Almanca dil eğitimi de alırlar. Eğitimini tamamlayan öğrenciler, ihtiyaç duyulan ortamlarda kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri yabancı dil yeterliliğine sahip olurlar. 9. sınıfı bitiren öğrenciler yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda aldıkları sayısal veya sözel dersler ile üniversitede okuyacakları bölümleri belirleyerek, istikrarlı bir ders seçimi yaparlar. 10. sınıftan itibaren ise dersler, müfredat bazında Y.G.S ve L.Y.S’ ye hazırlık hedefi ile verilir iken, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik dersler alır ve bu konuda sosyal kulüp çalışmalarına katılmaları sağlanır.

Öğrencilerimize yönelik, kariyer planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmak için:

– Kendini değerlendirme envanteri,

– Mesleki ilgi envanteri,

– Alan seçimi ile ilgili bilgilendirme seminerleri,

– Alan tanıtım kitapçığı,

– Kariyer günleri

– Üniversite ve bölüm tanıtım çalışmaları içerikli mesleki rehberlik çalışmaları yapılır.

Ağırlık son sınıfta olmak üzere tüm öğrencilerimize uygulanan genel değerlendirme ve YGS – LYS deneme sınavları, soru sayısı, niteliği, değerlendirme ve puanlama açısından üniversite sınavları formatında uygulanır. Her denemeden sonra ölçme ve değerlendirme bürosunda hazırlanan konu analizli karneler öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılırken ilgili birimlerce titizlikle incelenerek konu eksikliklerinin giderilmesi sağlanır.

Özel Bilgem Anadolu Lisesinde:

– Eğitim-öğretim etkinlikleri tam gündür.

– Dersler saat 08.30 başlar, 16.30’da sona erer.

– Sınıf mevcutları ortalama 24 kişiyi aşmamaktadır.

Okulumuzda sınıf mevcutları öğrenci sayıları ile sınırlandırılarak öğretmenin bireysel öğrenmede öğrenciye ayıracağı zamanı artırmaktadır.